Affärsplan

”Komprimerad Affärsplan”

AK_LOGO

Senast justerad 2015-04-29

Gemensamt har vi flera års erfarenhet inom området Mark och Anläggning, båda som maskinägare och produktionsledare. God erfarenhet av kalkyl, projektering, inköp och produktionsstyrning.
Vi har också mångårig erfarenhet i ledningsgruppsarbete i storföretag.

En långsiktig plan att växa till en synlig aktör i branschen finns.
Det geografiska fokusområdet blir västra Sverige, Göteborg med kranskommuner och Kungälv är utgångspunkten.

Låga omkostnader, gedigna kundrelationer och personligt engagemang i alla projekt.
Kvalitetsarbeten med förtroende som värdegrund skall generera uppdrag där vi tillsammans med beställaren genomför projekt till bådas bästa.
Bolagets kärnvärde är att alltid själva äga och driva våra arbetsplatser, UE skall vara våra verktyg men får aldrig fylla funktioner så som metodval, materialval, inköpsalternativ mm.

Kalkylera, projektera och driva framgångsrika arbetsplatser grundas med väl skrivna avtal, rätt inköp, branschvana, rätt val av medarbetare och fokus på kostnadseffektiva lösningar i alla lägen.

Våra kunder skall i huvudsak vara företagskunder så som fastighetsägare, förvaltare och byggare.
Vi kan även erbjuda våra kunder byggnadsverk ovan mark men då bara som en konsekvens av en tidigare markentreprenad vilken är ryggraden i bolaget.

Att låta bolaget växa är en självklarhet men att utöka antalet anställda före 2017 skall bara vara en konsekvens av ett eller flera större tagna projekt som kräver platsledning och samordning.

2020 är målet av vara kreditgodkända som ett AAA-företag.

Ladda ner dokumentet här…