Alehall & Kempe

bada

Välkommen till Alehall & Kempe Projektutveckling AB

Läs eller ladda ner vår folder här…

MARK & ANLÄGGNING
VÅRT MÅL – ATT VARA DITT FÖRSTA VAL

Vi har lång erfarenhet från branschen och har gedigen kunskap
inom grundförstärkningar, energiborrning, VA-anläggningar, infrastrukturarbeten och betongentreprenader.
Vår affärsplan grundas i att ha låga omkostnader, gedigna kundrelationer
och personligt engagemang i alla projekt.
Kvalitetsarbeten med förtroende som värdegrund skall generera
uppdrag där vi tillsammans med beställaren genomför projekt till
bådas bästa.

Vi bygger för framtiden och hjälper dig med alla typer av mark- och anläggningsarbeten.
Vi håller i trådarna och ser till att du får det resultat du förväntar dig.

Kontakta Alehall & Kempe så förverkligar vi dina idéer och visioner.

bada2