Vi bygger för framtiden, alltid med tid och kvalitet i fokus…

Välkommen till Alehall & Kempe Projektutveckling AB

MARK & ANLÄGGNING
VÅRT MÅL – ATT VARA DITT FÖRSTA VAL

Vi har lång erfarenhet från branschen och har gedigen kunskap inom grundförstärkningar, energiborrning, VA-anläggningar, infrastrukturarbeten och betongentreprenader. Vår affärsidé grundas i gedigna kundrelationer och personligt engagemang i alla projekt. Kvalitetsarbeten med förtroende som värdegrund skall generera fler uppdrag där vi tillsammans med beställaren genomför projekt till bådas bästa.
Vi bygger för framtiden och hjälper dig med alla typer av mark- och anläggningsarbeten. Vi säkerställer det resultat du förväntar dig.
Kontakta Alehall & Kempe så förverkligar vi dina idéer och visioner.

Stacks Image 23
Stacks Image 25