Vi bygger för framtiden, alltid med tid och kvalitet i fokus…

Vi har flera års erfarenhet inom området Mark och Anläggning, både som maskinägare och produktionsledare. God erfarenhet av kalkyl, projektering, inköp och produktionsstyrning.
Vi har också mångårig erfarenhet i ledningsgruppsarbete i storföretag.

En långsiktig plan att växa till en synlig aktör i branschen finns.
Det geografiska fokusområdet blir västra Sverige, Göteborg med kranskommuner och Kungälv är utgångspunkten.

Låga omkostnader, gedigna kundrelationer och personligt engagemang i alla projekt.
Kvalitetsarbeten med förtroende som värdegrund skall generera uppdrag där vi tillsammans med beställaren genomför projekt till bådas bästa.
Bolagets kärnvärde är att alltid själva äga och driva våra arbetsplatser, UE skall vara våra verktyg men får aldrig fylla funktioner så som metodval, materialval, inköpsalternativ mm.

Kalkylera, projektera och driva framgångsrika arbetsplatser grundas i väl skrivna avtal, rätt inköp, branschvana, rätt val av medarbetare och fokus på kostnadseffektiva lösningar i alla lägen.

Våra kunder skall i huvudsak vara företagskunder så som fastighetsägare, förvaltare och byggare.
Vi kan även erbjuda våra kunder byggnadsverk ovan mark men då bara som en konsekvens av en tidigare markentreprenad vilket är ryggraden i verksamheten.

Att låta bolaget växa är en självklarhet men aldrig på bekostnad på kvalité och engagemang.
Stacks Image 17